Guziki

Dyrekcja

Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 22 im. Jerzego Kukuczki - Anna Stelmasiak

Kompetencje

Dyrektor Szkoły kieruje działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz. Kompetencje Dyrektora określa art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Statut Szkoły.

Kompetencje Dyrektora Szkoły i jego zastępcy, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Rady Szkoły i Samorządu Uczniowskiego zawarte są w Statucie Szkoły, Rozdział III - Organy szkoły.

Oświadczenie majątkowe: http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=1622

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

16-10-2018 - Edycja treści.

29-09-2017 - Edycja treści.

18-05-2017 - Edycja treści.

13-05-2015 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 521