Guziki

Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

Regulamin Rady Pedagogicznej dostępny jest w Menu Podmiotowym w dziale Status Prawny - Regulaminy.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

18-05-2017 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 236