Guziki

Status prawny

Publiczne Gimnazjum Nr 22 im. Jerzego Kukuczki w Łodzi jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

  • Organem prowadzącym jest Miasto Łódź
  • Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Łodzi

Działalność szkoły regulują następujące akty prawne i dokumenty:

  • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)
  • Akt założycielski – Uchwała Nr XI/151/99 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie aktu założycielskiego Publicznego Gimnazjum nr 22 w Łodzi przy ul. Kusocińskiego 100 i nadania statutu 
  • Statut Publicznego Gimnazjum nr 22 w Łodzi, Załącznik nr 4 do statutu szkoły.

Regulaminy

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin Rady Rodziców

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

28-04-2016 - Edycja treści.

13-05-2015 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 384