Guziki

Statystyka

statystyka odsłon stron

 • Strona główna4378 odsłon
 • Redaktorzy1084 odsłon
 • Zarządzenia556 odsłon
 • Dyrekcja521 odsłon
 • Oferty pracy445 odsłon
 • Zamówienia publiczne445 odsłon
 • Status prawny384 odsłon
 • Tryb działania370 odsłon
 • Pracownicy Obsługi i Administracji288 odsłon
 • Organizacja287 odsłon
 • Kontrola zarządcza287 odsłon
 • Przedmiot działalności i kompetencje282 odsłon
 • Strony usunięte282 odsłon
 • Instrukcja korzystania z BIP279 odsłon
 • ePUAP279 odsłon
 • Struktura własnościowa, majątek274 odsłon
 • Plany pracy272 odsłon
 • Budżet267 odsłon
 • Wewnątrzszkolne zasady oceniania262 odsłon
 • Rada Rodziców256 odsłon
 • Uchwały248 odsłon
 • Informacje nieudostępnione242 odsłon
 • Statystyka236 odsłon
 • Rada Pedagogiczna236 odsłon
 • Zestaw programów i podręczniki211 odsłon
 • Sposób załatwiania spraw207 odsłon
 • Zasady naboru203 odsłon
 • Rejestry, ewidencje, archiwa180 odsłon
 • Samorząd Uczniowski132 odsłon
 • Ochrona danych osobowych26 odsłon