Guziki

Statystyka

statystyka odsłon stron

 • Strona główna3066 odsłon
 • Redaktorzy713 odsłon
 • Zarządzenia468 odsłon
 • Dyrekcja410 odsłon
 • Oferty pracy360 odsłon
 • Tryb działania304 odsłon
 • Status prawny268 odsłon
 • Zamówienia publiczne252 odsłon
 • Organizacja194 odsłon
 • Pracownicy Obsługi i Administracji184 odsłon
 • Struktura własnościowa, majątek178 odsłon
 • Strony usunięte175 odsłon
 • ePUAP173 odsłon
 • Przedmiot działalności i kompetencje170 odsłon
 • Plany pracy168 odsłon
 • Kontrola zarządcza164 odsłon
 • Statystyka157 odsłon
 • Budżet149 odsłon
 • Informacje nieudostępnione139 odsłon
 • Sposób załatwiania spraw130 odsłon
 • Instrukcja korzystania z BIP130 odsłon
 • Rada Rodziców125 odsłon
 • Uchwały123 odsłon
 • Wewnątrzszkolne zasady oceniania118 odsłon
 • Rada Pedagogiczna117 odsłon
 • Zasady naboru107 odsłon
 • Zestaw programów i podręczniki104 odsłon
 • Rejestry, ewidencje, archiwa81 odsłon
 • Samorząd Uczniowski72 odsłon