Guziki

Statystyka

statystyka odsłon stron

 • Strona główna2543 odsłon
 • Redaktorzy513 odsłon
 • Zarządzenia415 odsłon
 • Dyrekcja342 odsłon
 • Oferty pracy300 odsłon
 • Tryb działania283 odsłon
 • Status prawny213 odsłon
 • Zamówienia publiczne183 odsłon
 • ePUAP146 odsłon
 • Przedmiot działalności i kompetencje144 odsłon
 • Organizacja139 odsłon
 • Pracownicy Obsługi i Administracji127 odsłon
 • Budżet125 odsłon
 • Struktura własnościowa, majątek124 odsłon
 • Strony usunięte121 odsłon
 • Kontrola zarządcza114 odsłon
 • Plany pracy114 odsłon
 • Statystyka111 odsłon
 • Instrukcja korzystania z BIP107 odsłon
 • Sposób załatwiania spraw105 odsłon
 • Wewnątrzszkolne zasady oceniania95 odsłon
 • Informacje nieudostępnione93 odsłon
 • Zasady naboru83 odsłon
 • Zestaw programów i podręczniki83 odsłon
 • Uchwały78 odsłon
 • Rada Pedagogiczna75 odsłon
 • Rada Rodziców74 odsłon
 • Rejestry, ewidencje, archiwa60 odsłon
 • Samorząd Uczniowski46 odsłon