Guziki

Statystyka

statystyka odsłon stron

 • Strona główna4005 odsłon
 • Redaktorzy961 odsłon
 • Zarządzenia521 odsłon
 • Dyrekcja475 odsłon
 • Oferty pracy407 odsłon
 • Zamówienia publiczne391 odsłon
 • Status prawny330 odsłon
 • Tryb działania328 odsłon
 • Organizacja247 odsłon
 • Kontrola zarządcza243 odsłon
 • Pracownicy Obsługi i Administracji242 odsłon
 • Strony usunięte235 odsłon
 • Przedmiot działalności i kompetencje229 odsłon
 • Plany pracy228 odsłon
 • Struktura własnościowa, majątek228 odsłon
 • Instrukcja korzystania z BIP217 odsłon
 • ePUAP211 odsłon
 • Budżet211 odsłon
 • Uchwały202 odsłon
 • Informacje nieudostępnione193 odsłon
 • Statystyka186 odsłon
 • Rada Rodziców184 odsłon
 • Rada Pedagogiczna182 odsłon
 • Wewnątrzszkolne zasady oceniania179 odsłon
 • Zestaw programów i podręczniki166 odsłon
 • Sposób załatwiania spraw160 odsłon
 • Zasady naboru153 odsłon
 • Rejestry, ewidencje, archiwa131 odsłon
 • Samorząd Uczniowski111 odsłon
 • Ochrona danych osobowych3 odsłon