Guziki

Statystyka

statystyka odsłon stron

 • Strona główna3554 odsłon
 • Redaktorzy780 odsłon
 • Zarządzenia489 odsłon
 • Dyrekcja438 odsłon
 • Oferty pracy376 odsłon
 • Zamówienia publiczne319 odsłon
 • Tryb działania313 odsłon
 • Status prawny292 odsłon
 • Organizacja213 odsłon
 • Pracownicy Obsługi i Administracji199 odsłon
 • Struktura własnościowa, majątek196 odsłon
 • Strony usunięte195 odsłon
 • Kontrola zarządcza193 odsłon
 • ePUAP191 odsłon
 • Przedmiot działalności i kompetencje186 odsłon
 • Plany pracy179 odsłon
 • Statystyka173 odsłon
 • Budżet167 odsłon
 • Instrukcja korzystania z BIP160 odsłon
 • Informacje nieudostępnione159 odsłon
 • Sposób załatwiania spraw143 odsłon
 • Uchwały140 odsłon
 • Rada Rodziców138 odsłon
 • Rada Pedagogiczna137 odsłon
 • Wewnątrzszkolne zasady oceniania137 odsłon
 • Zestaw programów i podręczniki124 odsłon
 • Zasady naboru122 odsłon
 • Rejestry, ewidencje, archiwa96 odsłon
 • Samorząd Uczniowski95 odsłon